Տնային առաջադրանք

1․ Որտեղ են պահպանվում BIOS-ի կարգավորումները․

 • RAM
 • քեշ հիշողություն
 • կոշտ սկավառակ
 • CMOS։

2. Նշվածներից, որ դեպքում կարելի է ասել, որ CMOS – ի մարտկոցն ենթակա է փոխարինման․

 • POST բեռնման ընթացքում լսվում է ձայնային ազդանշան
 • համակարգիչը չի բեռնվում(օպերացիոն համակարգը չի մեկնարկում)
 • ամսաթիվն ու ժամը սխալ են
 • ֆայլերը դժվարությամբ են բացվում։

3․ Մայր պլատան տեղադրելիս(նոր համակարգիչ հավաքելիս), որ գործողությունն է կատարվում վերջում․

 • հեղույսների(винт) ձգում
 • պերիֆերային սարավորումների(մկնիկ, ստեղնաշար, տպիչ) միացում
 • տեսաքարտի տեղադրում
 • կենտրոնական պրոցեսորի(CPU) տեղադրում

4․ Ինչ են օգտագործում ռադիատորը(պրոցեսորի վրա դրվող) մաքրելու համար ՝ այն տեղադրելուց առաջ․

 • ջերմամածուկ
 • ջուր
 • սպիրտ
 • ացետոն

5․ Որ տիպի հիշողությունն է պարունակում անհրաժեշտ ինֆորմացիա համակարգչի և օպերացիոն համակարգի բեռնման համար․

 

 • RAM
 • DRAM
 • ROM
 • օպերատիվ հիշողություն։

6․ Որ կոմպոնենտն է ապահովում կենտրոնական պրոցեսորի և մայր պլատայի մյուս կոմպոնենտների միջև հաղորդակցությունը․

 • BIOS
 • օպերատիվ հիշողություն
 • ցանցային ադապտեր
 • չիփսեթ

7․ Նշվածներից, որն է համարվում մուտքագրող սարք․

 • տպիչ
 • պրոյեկրոր
 • սքաներ
 • դինամիկ

8․ Մայր պլատայի վրա տեղակայված 24 կոնտակտանոց միակցիչին(разъем), որ սարքն է միանում․

  • տեսաքարտ
  • կոշտ սկավառակ
  • օպերատիվ հիշողություն
  • սնուցման բլոկ։

Առաջադրանք

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>JavaScript</title>
<meta charset = «utf-8»>
</head>
<body>
<div>
<script>

var answer = «ոեեեե»;
var answer1 = answer.toLowerCase();
var a;
a = prompt(«ռհւի»);
if (a==answer || a==answer1){
a += «\n Lower = » + answer.toLowerCase()
alert(«patasxan@ jishte»)
}
else {
<<  patasxan@ sxale>>)
}
</script>
</div>
</body>
</html>

Տնային հանձնարարություն

<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<meta charset=”UTF-8″>
<title>Document</title>
</head>
<body>
<div>
<script type=”text/javascript”>
var string;
string = prompt(“string”)
var text = “length = ” + string.length;
if (string.length > ){
alert(“sinvolneri qanaky mece 10-ic”)
}
else if(string.length < 10){
alert(“սm sinvilneri qanaky poqre 10-ic”)
}

</script>
</div>
</body>
</html>

 

<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<meta charset=”UTF-8″>
<title>Document</title>
</head>
<body>
<div>
<script type=”text/javascript”>
var anun;
anun = prompt(“anun”»);
var azganun;
azganun = prompt(“azganun”);
var hayranun;
hayranun = prompt(“hayranun”);

var fio = anun + “” + azganun + ” ” +
alert(fio);

</script>
</div>
</body>
</html>

Տնային հանձնարարություն

<!DOCTYPE html>
<html lang=»en»>
<head>
<meta charset=>UTF-8″>
<title>document</title>
</head>
<body>
<div>
<script type=»text/javascript»>

var tariq;
if (prompt («Քանի տարեկան եք?») >= 20)
alert («Դուք չապահաս եք»);
else {alert («Դուք երիտասարդ եք»);}
</script>
</div>
</body>
</html>

2․ Գրել ֆունկցիա, որը օգտատիրոջից հարցնի որևէ թիվ և այդ թիվը մուտքագրելուց հետո ֆունկցիան հաշվի նրա խորանարդը և այն արտածի էկրանին։

<script type=»text/javascript»>
function print(text){
document.write (trxt);
}
var sum;
function count(x, y){
sum = x+y;
print (hello <br/> world»);
count(10,8);
print(«<br/> sum=» +sum);

Տնային հանձնարարություն․ 1․ Գրել ֆունկցիա, որը պետք է հաշվի նրան տրված թվի քառակուսին և այն արտածի էկրանին։

var unto = 200;
var count = 0;
var isSimple;
for (x = 2;  x <= unto; x++){
    isSimple = true;
    for (y = 2;  y < x; y++){
        if (x % y == 0){
            isSimple = false;
            continue;
        }
    }
    if (isSimple){
        document.write(x + ', ');
        count++;
    }
}
document.write('<br>Count: ' + count);

Տնային հանձնարարություն․ 1․ Գրել ֆունկցիա fio(),
որը օգտատիրոջից պետք է հերթականորեն հարցնի օգտատիրոջ անունը ազգանունը և հայրանունը,
իսկ արդյունքում վերադարձնի անուն ազգանուն հայրանուն մեկ տողով, բառերի միջև բացատով։

<script>

<form name=»test» id=»form»>
<Label for = «name»> Name </label>
<input type = «text» id =» name» name =»name» placeholder =»name»> <br/> <br
/>

<label for = «female»>female </Label>
<input type = «female» name = «female» placeholder = «female»> </br>
<br>

Իմ հաշվետվությունը․ երկրորդ կիսամյակ

Ես Սարիբեկ Ասատրյանն եմ սովորում եմ <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի քոելջի <<Համակարգչային շահագործում>> բաժնի երկրորդ կուրսում։ Արդեն գրել եմ իմ առաջին կիսամյակի Սեպտեմբեր-հունվար հաշվետվությունը, իսկ հիմա կներկայացնեմ իմ երկրորդ կիսամյակում կատարած աշխատանքերը։
Այս կիսամյակում մենք անցնում ենք հայոց լեզուգրականությունմաթեմատիկահայոց պատմություն, ծրագրավորում, անգլերեն և ռուսերեն։
Այս տարի մենք ավելի ենք խորացել մեր մասնագիտության մեջ, այդ իսկ պատճառով մենք ավելի մանրամասնորեն ուսումնասիրել մաթեմատիկա և ծրագրավորում։ Ուսումնասիրում ենք համակրագչային ցանցերի սպասարկում, պարտաճանաչորեն հաճախում եմ բոլոր դասերին։ Այժմ տիրապետում եմ մասնագիտական շատ հմտությունների։