Брайан Ньюэлл «чего хочет дьявол»

Продолжить чтение «Брайан Ньюэлл «чего хочет дьявол»»

Реклама

Սովորողի Հաշվետվություն

Մեկ տարի է, ինչ ես սովորում եմ 《Մխիթար Սեբաստացի》կրթահամալիր քոլեջում։   Այստեղ մենք ուսումնասիրում ենք Հայոց լեզու և Գրականություն, Անգլերեն, Մաթեմաթիկա, Պատմություն, Հասարակագիտություն, Էկոլոգիա-Բնագիտություն:Իսկ իմ հիմնական մասնագիտություն է           《Հաշվողական տեխնիկա և համակարգչի սպասարկում》-ը։

Ես մեծ հաճույքով եմ հաճախում Մխիթար Սեբաստացի քոլեջ, և գոհեմ այստեղի ուսուցումից:

հայոց-լեզու

հայոց-պատմություն

մաթեմատիկա

էկոլոգիա-բնագիտություն

անգլերեն

գրականություն

 

Նախագիծ` Բնապահպանական ստուգատես, 2018

Մթնոլորտի աղտոտումը, թունավոր նյութերը օդում:Օդի աղտոտման աղբյուրները:
Երկիրը շրջապատող օդային թաղանթը որը պտտվում է երկրագնդի հետ միասին կոչվում է մթնոլորտ։Ներքին ոլորտը կոչվում է տրոպոսվելա,ստրատոսվերա,
մեզոսֆերա,իոնոսֆերա,էկզոսֆերա։

Մաքուր օդի բաղադրությունը։

21% թթվածին
78% ազոտ (նշ․ է կյանքին չնպաստող)
Ազոտի միջավայրում ամենաշատը կարող ենք ապրել 3 րոպե։
0.03% ածխաթթու գազ, ազնիվ գազեր֊հելիում,նեոն,արգոն,կրիպտոն,քսենոն,ռադոն նրանցից ամենաշատը արգոնն է և շատ քիչ քանակով համարյա 1%։

Ջրային գոլորշիներ

Օդի մեջ լինում է թունավոր գազեր։
Թունավոր գազերը,հեղուկները և մետաղները օդում։