Իմ հաշվետվությունը․ երկրորդ կիսամյակ

Ես Սարիբեկ Ասատրյանն եմ սովորում եմ <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի քոելջի <<Համակարգչային շահագործում>> բաժնի երկրորդ կուրսում։ Արդեն գրել եմ իմ առաջին կիսամյակի Սեպտեմբեր-հունվար հաշվետվությունը, իսկ հիմա կներկայացնեմ իմ երկրորդ կիսամյակում կատարած աշխատանքերը։
Այս կիսամյակում մենք անցնում ենք հայոց լեզուգրականությունմաթեմատիկահայոց պատմություն, ծրագրավորում, անգլերեն և ռուսերեն։
Այս տարի մենք ավելի ենք խորացել մեր մասնագիտության մեջ, այդ իսկ պատճառով մենք ավելի մանրամասնորեն ուսումնասիրել մաթեմատիկա և ծրագրավորում։ Ուսումնասիրում ենք համակրագչային ցանցերի սպասարկում, պարտաճանաչորեն հաճախում եմ բոլոր դասերին։ Այժմ տիրապետում եմ մասնագիտական շատ հմտությունների։

Реклама

Սովորողի Հաշվետվություն

Մեկ տարի է, ինչ ես սովորում եմ 《Մխիթար Սեբաստացի》կրթահամալիր քոլեջում։   Այստեղ մենք ուսումնասիրում ենք Հայոց լեզու և Գրականություն, Անգլերեն, Մաթեմաթիկա, Պատմություն, Հասարակագիտություն, Էկոլոգիա-Բնագիտություն:Իսկ իմ հիմնական մասնագիտություն է           《Հաշվողական տեխնիկա և համակարգչի սպասարկում》-ը։

Ես մեծ հաճույքով եմ հաճախում Մխիթար Սեբաստացի քոլեջ, և գոհեմ այստեղի ուսուցումից:

հայոց-լեզու

հայոց-պատմություն

մաթեմատիկա

էկոլոգիա-բնագիտություն

անգլերեն

գրականություն